Lyttevenn

Lyttevenner er gjerne pensjonister og/eller arbeidsuføre som finner det spennende og hyggelig å treffe barn i alderen 7 – 10 år og samarbeide om lesetrening

Vi har i dag tre grupper på Jåtten skole og en gruppe på Godeset skole. Vi ønsker å utvide prosjektet med flere grupper og også til flere skoler i bydelen. Derfor trenger vi flere frivillige som kan bruke ca. 2 timer pr uke som lyttevenn!
Prosjektet har vært vel mottatt fra skoler, lærere, elever og foreldre – og lyttevennene har vært strålende fornøyd og vil gjerne fortsette!
Kan dette være noe for deg/dere? Kontakt frivilligsentralen for mer informasjon og registrering.

2020 © Hinna frivilligsentral